loader-img
loader-img-2
20 نکته بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی

20 نکته مهم بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی

فصل تابستان که فرا می رسد شما نیاز دارید از کولرگازی خود برای ایجاد سرمایش بدون وجود مشکلی استفاده کنید. اما اگر دستگاه شما به درستی کار نکند باید قبل از استفاده آن را عیب یابی و تعمیر نمایید. کولرگازی شما از هر برند، نوع و ظرفیتی که باشد مشکلات به وجود آماده در آن ممکن است حاصل موارد مختلفی باشد در این مقاله تمامی موارد مربوط به عیوب کولرهای گازی را بیان می کنیم که به راحتی می توانید مشکل خود را حل نمایید. در ادامه 20 نکته بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی را انجام خواهیم داد:

 

عیب یابی کولرگازی


در این مقاله بخوانید: اورلود کولر گازی چه زمانی رخ می‌دهد؟

 

مورد اول: کمپرسور استارت نمی‌کند و صدایی از آن به گوش نمی‌رسد؟

1- ارتباط الکتریکی با شبکه قطع است:
کلید را از حالت OFF خارج و روی یکی از حالت‌های عملکرد کولر (سرمایش - فن تنها و ... ) قرار دهید.

2- فیوز سوخته است:
فیوز را عوض کنید.

3- ارتباط الکتریکی نادرست است:
سیم کشی را بررسی و اصلاح نمایید.

 

4- اورلود عمل نموده است:
منتظر بمانید تا اورلود مدار را برقرار سازد.

5- ترموستات باز است:
منتظر بمانید تا ترموستات عمل کند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملکرد آن جهت معیوب بودن ترموستات آن را بررسی نمابید.

 

مورد دوم: کمپرسور استارت نمی‌کند اما اورلود عمل می‌نماید.

1- ولتاژ پایین است.
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

2- ارتباط الکتریکی اجزا نادرست است.
سیم کشی را اصلاح نمایید.

3- خازن استارت معیوب است.
خازن را تعویض نمایید.

4- رله استارت همواره باز است.
رله را تعویض نمایید.

5- فشار کندانسور بالاست.
دلایل بالا بودن فشار (مثل وکیوم نشدن دستگاه  و...) را بررسی نمایید.

6- شارژ دستگاه اضافی است.
مبرد اضافی را تخلیه نمایید.

7- کمپرسور اشکال مکانیکی دارد.
کمپرسور را تعویض نمایید.

8- سیم پیچ کمپرسور باز یا اتصال کوتاه است.
کمپرسور را تعویض نمایید.

 

20 نکته بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی

 

مورد سوم: کمپرسور راه اندازی می‌شود اما قطع و وصل کولر سریع انجام می‌شود (اورلودهای مکرر).

1- ولتاژ پایین است:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

2- اورلود معیوب است:
آن را تعویض نمایید.

3- فشار رانش بالاست:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

4- فشار ساکشن بالاست:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

5- سیم پیچ کمپرسور اتصال کوتاه شده است.
کمپرسور را تعویض نمایید.

 

مورد چهارم: دستگاه راه اندازی می‌شود و پی‌درپی قطع و وصل می‌گردد.

1- اورلود:
به بند 3 رجوع شود.

2- ترموستات:
اختلاف زمانی قطع و وصل ترموستات صحیح نبوده و باید تنظیم شود.

3- بالا بودن فشار به دلایل زیر سیستم را قطع می‌کند:

ناکافی بودن جریان هوا:
که باید حجم هوادهی به کندانسور بررسی گردد.

شارژ اضافی:
میزان اضافی آن تخلیه گردد.

وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

 

4- پایین بودن فشار به دلایل زیر سیستم را قطع می‌کند:

سوپاپ کمپرسور نشتی دارد:
کمپرسور تعویض گردد.
شارژ گاز ناکافی است:
ابتدا نشت یابی سپس دستگاه شارژ گردد.

لوله موئین مسدود است:
لوله موئین تعویض گردد.

 

ترموستات کولرگازی

 

مورد پنجم: سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی نماید.

1- ناکافی بودن مبرد:
نشتی سیستم بررسی و دستگاه شارژ گردد.

2- وجود گازهای تقطیر ناپذیر (مانند هوا و ...) در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

3- لوله موئین درست انتخاب نشده است:
از اندازه صحیح آن استفاده شود.

4- پنجره‌ها و درهای رو به بیرون اتاق باز است:
درها و پنجره‌ها بسته شوند.

5- سطح اواپراتور یخ زده یا کثیف است:
بررسی و رفع عیب گردد.

6- فیلتر درایر مسیر را مسدود نموده است:
فیلتر را تعویض نمایید.

7- ظرفیت دستگاه مناسب با فضای مورد استفاده انتخاب نشده است:
دستگاه دیگری را با مشاوره شرکت نصب نمایید.

8- چرخش بلوور وجود ندارد:
بررسی و رفع عیب گردد.

 

مورد ششم: خازن استارت سوخته یا اتصال کوتاه یا باز است.

1- رله بطور صحیح قطع و وصل نمی‌کند:
پلاتین‌ها را تمیز و در صورت غیر موثر بودن رله را تعویض نمایید.

2- به دلایل زیر رله استارت در مدت طولانی در مدار بافی می‌ماند:
ولتاژ شبکه پایین است:
دلایل بررسی و رفع عیب شود.
رله انتخابی مناسب نمی‌باشد:
رله تعویض شود.

3- قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجام می‌شود:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
با مشاوره‌ی شرکت خازن صحیح انتخاب گردد.

 

مورد هفتم: خازن رانینگ معیوب است.

1- خازن انتخابی نامناسب است:
خازن را صحیح انتخاب نمایید.

2- ولتاژ شبکه بالاست:
دلایل بررسی و رفع عیب شود.

 

مورد هشتم: رله معیوب یا سوخته است.

1- رله انتخابی مناسب نمی باشد:
رله مناسب انتخاب گردد.

2- رله در وضعیت نامناسب نصب شده است:
وضعیت نصب آن بررسی و اصلاح گردد.

3- ولتاژ شبکه بالا یا پایین است:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

4- قطع و وصل دستگاه مداوم می‌باشد:
دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

5- خازن رانینگ مناسب نمی باشد:
با خازن مناسب تعویض نمایید.

 

مورد نهم: ساکشن یخ زده یا مرطوب است.
1- لوله موئین مناسب انتخاب نشده است:
از لوله موئین با قطر کم‌تر و یا با طول بلندتر استفاده شود.

2- فن اواپراتور عمل نمی‌کند:
دلایل بررسی و اصلاح شود.

3- شارژ دستگاه زیاد می‌باشد:
شارژ اضافی تخلیه گردد.

4- سطح اواپراتو یا فیلتر کثیف و مسدود است:
تمیز کرده تا رفع عیب گردد.

 

مورد دهم: خط مایع یخ بسته و یا مرطوب است.

1- فیلتر درایر کثیف است:
فیلتر تعویض گردد.

2- شارژ مبرد کم است:
به میزان مناسب شارژ گردد.

 

مورد یازدهم: دستگاه صدا دارد.

1- لوله‌ها ارتعاش دارند:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

2- دستگاه به طور صحیح روی نگهدارنده نصب نشده است:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

3- کمپرسور صدا دارد:
در صورت صحیح بودن وضعیت نصب کمپرسور تعویض می‌گردد.

4- بدنه دستگاه ضعیف بوده و ارتعاشات به آن منتقل می‌گردد:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

 

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

 

مورد دوازدهم: کمپرسور نمی‌تواند در حالت PSC استارت نماید.

1- ولتاژ شبکه پایین است:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

2- فشار سیستم متعادل نشده است:
زمان بیش‌تری صبر نموده تا متعادل گردد ودر غیر اینصورت دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

3- فشار کولر در حالت خاموشی بالاست:
میزان فشار در حالت خاموشی کولر نبایستی از 170 psi بالاتر باشد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
خازن با ظرفیت مناسب انتخاب گردد.

5- جریان کافی از سیم‌ها عبور نمی‌نماید:
بررسی و سیمها بطور مناسب انتخاب گردند.

6- در موقع استارت افت ولتاژ ناگهانی بوجود می‌آید:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

 

مورد سیزدهم: پیستون شیر چهار راهه برقی در موقعیت میانی قرار دارد گرفته و کولر در هر دو حالت سرمایش و گرمایش، به شکل گرمایش عمل می‌نماید.

1- لوله‌های موئین متصله به شیر برقی چهر راه مسدود است:
در صورت امکان‌پذیر بودن رفع عیب گردد در غیر اینصورت شیر برقی تعویض شود.

2- سولونوئید ولو در اختلاف فشار پایین عمل می‌کند:
دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.

3- ولتاژ پایین است:
دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.

4- مسیر حرکت پیستون شیر برقی مسدود است:
شیر برقی تعویض گردد.

 

مورد چهاردهم: روشن نشدن یونیت خارجی.

1- قطع بودن مدار الکتریکی:
مدار را بررسی و اصلاح نمایید.

2- قطع بودن سنسور یونیت داخلی و خارجی:
بررسی مدار سنسورها و اصلاح مدار یا تعویض سنسورها

3- اتصال اورلود باز است:
منتظر می‌مانیم تا اتصال بسته شود.

4- قطع بودن برد الکتریکی (PCB):
بررسی مدار برد (PCB) و تعویض PCB

5- ارتباط غیر عادی بین یونیت داخلی و خارجی:
بررسی ارتباط الکتریکی بین یونیت داخلی و خارجی

 

مورد پانزدهم: خنک نبودن محیط به اندازه کافی

1- وجود منبع حرارتی:
حذف وسیله گرما زا

2- نامناسب بودن محل نصب:
محل نصب را بطور مناسب انتخاب کنید.

3- کثیف بودن و مسدود فیلترها برای مدت زیاد:
تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

4- مسدود بودن مسیر ماده سرما زا یا وجود نشتی در سیکل:
باز کردن مسیر و یا بررسی نشتی سیستم و سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.

 

تعمیر کولر گازی

 

مورد شانزدهم: فشار لوله دهش کم‌تر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- ناکافی بودن ماده‌ی سرمازا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلتر ها(صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.

 

مورد هفدهم: فشار لوله دهش زیادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- زیاد بودن ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.

 

مورد هجدهم: صدای کمپرسور کمتر از حد معمول باشد

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلتر ها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- نشتی ماده سرما زا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

4- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی):
تمیز کردن اواپراتور.

5- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.

 

مورد نوزدهم: کمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن خاموش می‌شود.

1- بالا بودن محدوده دمایی، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود:
بررسی شود که چرا دمای کمپرسور بالا است.

2- نامناسب بودن محل نصب، یونیت خارجی در معرض تابش نور خورشید قرار دارد یا مسدود بودن هوای خروجی یونیت خارجی:
انتخاب محل مناسب یونیت خارجی و ایجاد سایبان برای آن باز کردن مسیر جریان هوا.

3- بالا و پایین بودن ولتاژ بصورت غیر عادی، باعث می‌شود کمپرسور روشن نشود و یا سریعاً خاموش شود:
علت تغییرات ولتاژ بررسی شود.

4- نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه)، کاهش بسیار زیاد ولتاژ و زیاد شدن جریان باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود:
ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود.

5- خرابی خازن یا اتصال نامناسب با ترمینال‌ها، باعث می‌شود کمپرسور درست روشن نشود:
تعویض خازن و اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال

 

علت قطع و وصل شدن کمپرسور کولر گازی

اما سوالی که در اینجا ممکن است پیش بیاید این است که به صورت کلی علت خاموش و روشن شدن یا قطع و وصل کمپرسور چیست؟

قطع شدن سیم کمپرسور
از دلایلی که می تواند سبب قطع و وصل شدن کمپرسور کولر گازی گردد می توان به قطع شدن سیم های آن اشاره کرد. اگر سیم ها پس از مدتی کار کردن پوسیده و قطع شود به دلیل عدم انتقال برق به کمپرسور سبب روشن نشدن کمپرسور می گردد. 

سنسور دمای محیط کمپرسور
سنسور دما محیط از دیگر دلایل قطع شدن کمپرسور می باشد زیرا ممکن است که سوخته باشد یا محل قرار گرفتن این سنسور دما حساس بوده و با جابجا شدن و عدم تشخیص صحیح دما کمپرسور قطع خواهد شد.

اورلود کمپرسور
اورلود کمپرسور نیز از قطعات درون کمپرسور می باشد که به جهت حفاظت از آن تعبیه شده و در مواقعی که فشار زیادی به کولر گازی وارد می شود و دستگاه داغ می کند اورلود با قطع کردن کمپرسور از کار کردن اسپلیت جلوگیری می کند و تا زمان سرد نشدن دوباره روشن نخواهد شد.

برد الکترونیکی کمپرسور
برد الکترونیکی از دیگر قسمت های مهم کمپرسور می باشد که وظیفه تامین ولتاژ کمپرسور اسپلیت را برعهده دارد و اگر یکی از قطعه های برد الکترونیکی به مشکل بخورد امکان تامین ولتاژ به درستی در برد الکترونیکی وجود نخواهد داشت به دنبال آن کمپرسور روشن نخواهد شد.

رله فرمان کمپرسور
رله فرمان جز دیگر کمپرسور است که وظیفه تامین ولتاژ قطعات کولرگازی را بر عهده دارد. بهتر از که در صورت مشکل ابتدا رله فرمان را چک کنید و اگر مشکلی نبود سپس برد الکترونیکی را بررسی کنید. برای تشخیص دلیل کار نکردن کمپرسور می توانید از مولتی متر استفاده کنید که در صورت مشکل داشتن آن را تعویض نمایید.

خازن راه انداز کمپرسور
خازن راه انداز قطعه دیگری در کمپرسور است که برای راه اندازی کمپرسور به آن نیاز دارد تا هنگام استارت از آن کمک بگیرید. اگر خازن به مشکل بخورد کمپرسور کولرگازی کار نخواهد کرد. برای حل این مشکل می توانید با کمک مولتی متر خازن چک کنید و در صورت وصل نبودن اتصالان خازن آن را تعویض نمایید.

سنسور رزیستور کمپرسور
سنسور رزیستور برای بررسی میزان دمای محیط کمپرسور استفاده می شود که با قطع شدن اتصالات آن کمپرسور قطع خواهد که با وصل کردن آن مشکل برطرف خواهد شد. اما اگر رزیستور کمپرسور سوخته باشد  باید آن را عوض کنید تا مشکل حل شود.

خرابی کمپرسور
خراب شدن کمپرسور آخرین مرحله ای است  کمتر از بقیه صورت می گرد اما با چک کردن تمام موارد بالا و اطمینان خرابی خود کمپرسور اقدام به تعویض کمپرسور نمایید زیرا کمپرسور جز قطعات گران کولرگازی محسوب می گردد.هنگام تعویض کمپرسور بهتر است که از یک متخصص کاربلد کمک بگرید تا تویض به درستی انجام شود. همچنین اگر میخواهید از خرابی کمپرسور و کولرگازی هایی با کمپرسور با کیفیت که دیر خراب می شوند بیشتر بدانید می توانید مقاله کمپرسورهای کدام دستگاه دیرتر خراب می شود؟ را مطالعه کنید.

 

مورد بیستم: روشن نشدن موتور فن

1- اتصال نامناسب در ترمینال و یا قطع بودن سیم‌ها.
اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال و بر طرف کردن قطعی سیم‌ها.

2- معیوب بودن ترموستات:
تعویض ترموستات.

3- خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال:
تعویض خازن و اتصال دقیق سیمها در ترمینال.

5- قطع بودن سیم ها و عدم اتصال برق اصلی به موتور فن:
بررسی قطعی سیم‌ها و اتصال سیم‌ها به موتور فن.

 

عیب یابی کولر گازی

 

برای کولر گازی های دو تکه (اسپلیت) نشانه‌های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم به‌طور طبیعی عمل می‌نماید:

 

1- وقتی سیستم در اولین زمان روشن می‌شود حالت اولیه با چراغ چشمک‌زن نشان داده می‌شود.
دستگاه روشن است و چراغ چشمک‌زن با زدن دکمه ON / OFF کولر متوقف می‌گردد.

2- در حالت سرمایش (گرمایش) کمپرسور در مدار قرار نمی‌گیرد زیرا دمای اتاق بالاتر (پایین‌تر برای حالت گرمایش) از دمای تنظیمی ترموستات می‌باشد.
وقتی پس از 3 دقیقه کمپرسور می‌خواهد در مدار قرار گیرد امکان آن نبوده و پس از یک تاخیر زمانی سه دقیقه‌ای فن یونیت داخلی با گردش هوای داخل اتاق دما را برای عملکرد آن تنظیم می‌نماید.

3- در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی‌کند.
سرعت فن در حالت Dry کم‌ترین مقدار ممکن را دارا می‌باشد. همچنین فن 5 دور بوده و بطور خودکار در حالت Auto قرار می‌گیرد.

4- کمپرسور به طور خودکار در حالت Dry از مدار خارج می‌گردد.
بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملکرد کمپرسور به طور خودکار Dry تحت کنترل قرار می‌گیرد.

5- تایمر دستگاه روشن است اما کولر نمی‌تواند بر مبنای آن عمل کند.
تایمر فعال می‌باشد اما یونیت در موقعیت استارت نمی‌باشد با لغو کردن حالت تایمر، دستگاه به کار طبیعی خود ادامه خواهد داد.

6- کمپرسور و فن یونیت داخلی به صورت متناوب در حالت گرمایش از مدار خارج می‌گردند.
در صورتی که دمای اتاق از دمای تنظیمی ترموستات بیش‌تر شود جهت محافظت کمپرسور، فن و کمپرسور از مدار خارج می‌گردند.

 

درصورتی که سوال خود را پیدا نکردید با استفاده از بخش چت می توانید سوال خود را بپرسید تا کارشناسان ما پاسخ شما را بدهند.

 

برای مشاهده مشخصات فنی و انواع کولرها نیز به صفحه کولر گازی مراجعه نمایید.

 

دیدگاه شما
محمود قادری محمود قادری
9 تیر 1401

سلام کولر گازی ما بعد از هر چند دقیقه خنک کردن محیط حدود 3تا 4 دقیقه خروجی باد گرم داره .ممنون مشم راهنمایی کنید.ممنون از مطالب مفید ارایه شده ساست شما.محمود قادری

تهویه مهاجر تهویه مهاجر

سلام دوست عزیز. به احتمال زیاد گاز دستگاه شما کم شده و نیاز به شارژ داره به همین دلیل گاز کولرگازی چک کنید و برای شارژ آن اقدام کنید.

مهدی فر مهدی فر
27 بهمن 1400

سلام میشه راهنمایی کنید علت قطع شدن کمپرسور کولرگازی چیه؟

تهویه مهاجر تهویه مهاجر

سلام موارد مانند قطع شدن سیم، سنسور دمای محیط، برد الکترونیکی، رله فرمان، خازن راه انداز، سنسور رزیستور و خرابی کمپرسور سبب قطع و وصل شدن یا خاموش و روشن شدن دستگاه می شود. توضیحات بیشتر در مقاله ذکر شده است.

2020 © Copyright - almaatech.ir