محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس تاسیسات

1- دبی آب در گردش کندانسور چیلر:

GPM=Q/5000
Q: Cooling load (Btu/hr)


2- دبی آب در گردش برج خنک کننده:

GPM=3 [GPM/TR]*TR
TR: Cooling load (Ref. Ton)


3- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر:

L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده
افت کلکتور = 5ft
افت فن کویل = 10ft
افت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)


4- هد پمپ گردش آب برج خنک کننده:

L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کننده
افت کلکتور = 5ft
افت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)
افت برج = 30ft (از کاتالوگ برج خنک کن)


5- فرمول محاسبه انتقال حرارت:

Q=UA(T2-T1)

Q (Btu/hr)
U (Btu/hr.ft2.oF)
A (ft2)
 (oF) (T2-T1)


6- تبدیل واحدهای مهم:

تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr

Btu/hr / 4 = Kcal/hr

M3/hr * 4.4 = GPM

Gallons * 3.785 = Lit

CFM / 0.6 = M3/hr

HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts


7- محاسبه سطح مقطع دودکش:

A=0.02Q/rH برای سوخت مایع و گاز

A=0.04Q/rH برای سوخت جامد

A (cm2): سطح مقطع دودکش

Q (Kcal/hr): ظرفیت حرارتی دیگ

H (m) = h1 + 0.5h2

h1: طول عمودی دودکش

h2: طول افقی دودکش

rH به معنای «رادیکال H» می‌باشد.


8- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر:

V(Lit) = TR / 4000
TR: Cooling load (Ref. Ton)


9- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر:

d (mm) = 15 + 1.5 ?(TR/4000)

Min : 1 ¼”


10- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ:

V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000


11- محاسبه قطر لوله‌های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ:

d1 (mm) = 15 + (Q/1000)^1/5 لوله رفت

d2 (mm) = 15 + (Q/1000)^1/2 لوله برگشت

Q (Kcal/hr)


12- محاسبه حجم منبع گازوئیل:

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH: مصرف گازوئیل مشعل‌ها
N: ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)
n: تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)


13- مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi می‌باشد.


14- مصرف آب دیگ بخار:

GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)


15- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم:

Q=GPM*500*(T2-T1)

Q (Btu/hr): ظرفیت حرارتی
GPM: دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش
(oF) (T2-T1): اختلاف دمای آب ورودی و خروجی


16- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل‌های هواساز:

Q=CFM*1.08*(T2-T1)

Q (Btu/hr): ظرفیت حرارتی
CFM: دبی هوای عبوری از سطح کویل
(oF) (T2-T1): اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی


17- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی:

برای استخر: Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)

برای جکوزی: Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)


18- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4

V: حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب می‌باشد


19- هر افشانک آتش نشانی محوطه‌ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش می‌دهد.


20- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی:

Low pressure: 15 psig
Medium pressure: 60 psig
High pressure: 100~150 psig


21- سرعت‌های مجاز:

Water: 1.5~3 m/s
Steam: 20 m/s
Air in pipe: 20 m/s
Air in duct (industrial): 1050 ft/min
Air in duct (non industrial): 900 ft/min
Air in return or exhaust ducts: 750 ft/min
Air passing trough coils: 500 ft/min
Air passing from diffusers and supply grills: 300 ft/min
Air passing from exhaust grills: 200 ft/min


22- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل:

مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000


23- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان:

Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150


24- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان:

Q(TR) = A(m2) / 25


25- محاسبه سرانگشتی تعداد پره‌های شوفاژ فولادی:

N = Q(Kcal/hr) / 125 (OR)
N = Q(Btu/hr) / 500

Q: بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد


26- محاسبه سرانگشتی تعداد پره‌های شوفاژ آلومینیومی:

n = N * 0.75

N: تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند 27 محاسبه می‌گردد


27- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی:

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4

L*W*H: حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد

N: تعداد طبقات ساختمان میباشد

2020 © Copyright - almaatech.ir