اجرا و نصب 4 عدد چیلر تراکمی 40 تن تبرید گرین - R410a توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir