نصب و اجرای دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 48000 در ساختمان 5 طبقه ی مسکونی، واقع در میدان آرژانتین خیابان الوند.

2020 © Copyright - almaatech.ir