نصب و اجرای کولر گازی وستن ایر با ظرفیت 9000، 24000 و36000 و نصب 12 عدد پکیج، نصب و اجرای 40 عدد رادیاتور در ساختمان مسکونی 12 واحدی در شهر اصفهان.

 

2020 © Copyright - almaatech.ir