اجرا و نصب 11 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 و 4 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 24000 در ساختمان آلاله‌ی فرجام توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir