اجرا و نصب 5 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 در پاسدار گمنام توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir