اجرا و نصب 5 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 در ساختمان مسکونی واقع در نیاوران توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir