اجرا و نصب 6 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 در شهرک گلستان توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir