اجرا و نصب تعدادی دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 و 48000 در ساختمان مسکونی واقع در شریعتی توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir