اجرا و نصب 3 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 36000 درساختمان وزرا توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir