اجرا و نصب 7 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 48000 و 2 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 60000 در ساختمان مسکونی 7 طبقه تک واحدی در درکه توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir