اجرا و نصب 8 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت‌های 36000، 48000 و 60000 در باغ گیاه شناسی ملی توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir