موضوع سمینار:

 

  • معرفی روش های نوین ساخت وساز
  • بررسی مسائل و مشکلات ساخت و ساز در بافت فرسوده

 برگزاری سمینار اولین نشست تخصصی سرمایه گذاران و سازندگان منطقه 8

 تقدیم شده از طرف دفتر خدمات نوسازی محلات مجیدیه، کرمان و لشکر
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir