حمایت و پشتیبانی اورین تهویه از اردوی تیم فوتبال ستارگان مازندران به مشهد


شرکت اورین تهویه که وارد کننده محصولات سرمایشی و گرمایش برند وستن ایر می‌باشد با اهداف مختلف نظیر سرمایه گذاری مالی، اهداف فرهنگی و یا تبلیغاتی اقدام به حمایت و پشتیبانی از اردوی تیم فوتبال ستارگان مازندران به مشهد و انجام دو دیدار دوستانه با ابومسلم مشهد در زمینه‌های مختلف نموده است.

2020 © Copyright - almaatech.ir