علت گرم شدن بیش از حد سر سیلندر


گرم شدن بیش از حد سر سیلندر در چیلر با کمپرسور ... چه علتی دارد؟

پاسخ دقیق به این سوال مستلزم اطلاع داشتن از مقدار فشارها است، ولی احتمال قریب به یقین مشکل از واشر سر والو پلیت و یا سوپاپ‌ها می‌باشد.
پس از قرائت فشارها اگر متوجه موضوعی نشدید، سر سیلندر را جهت بازبینی باز کنید.

2020 © Copyright - almaatech.ir