انواع چیلر جذبی

گروه تک اثره (Single Effect)
گروه تک اثره چیلرهای جذبی خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای 100 درجه سانتی‌گراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر 100 درجه سانتی‌گراد) تقسیم می‌شوند که نحوه‌ی کار آن‌ها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می‌باشند.


گروه دو اثره (Double effect)
گروه دو اثره چیلرهای جذبی به دو دسته‌ی «دو اثره با تغذیه بخار» و «دو اثره با شعله مستقیم» طبقه‌بندی می‌شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کامل‌تری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره هستند.

2020 © Copyright - almaatech.ir