چیلر

چیلر-Chiller یا سردکن. دستگاهی است که در مرکز سیستم های تهویه و تهویه مطبوع قرار دارد. اساس کار Chiller، قوانین و اصول …

پنجشنبه 30 بهمن 1399

2020 © Copyright - almaatech.ir