چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید. این مایع …

یکشنبه 27 تیر 1400

چیلر

چیلر-Chiller یا سردکن. دستگاهی است که در مرکز سیستم های تهویه و تهویه مطبوع قرار دارد. اساس کار Chiller، قوانین و اصول …

پنجشنبه 30 بهمن 1399

2020 © Copyright - almaatech.ir