1. خانه
  2. دانستنی ها
  3. تهویه مطبوع چیست؟
تهویه مطبوع چیست؟تهویه مطبوع به معنای ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای عملیات بر روی هوا از قبیل افزایش و کاهش دما، تغییر رطوبت و کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر موجود در هوا.

2020 © Copyright - almaatech.ir