1. خانه
  2. دانستنی ها
  3. نحوه‌ی عملکرد فیلتر یا صافی (استرینر) در کولر گازی
نحوه‌ی عملکرد فیلتر یا صافی (استرینر) در کولر گازی


این قطعه یک کپسول فلزی تقریبا مثل فیلتر درایر می‌باشد که از چندین صافی ساخته شده است و به منظور جلوگیری ورود ذرات فلزی به درون لوله به کپیلاری بعد از کندانسور قبل از لوله موئی نصب می‌گردد.
عدم وکیوم صحیح و کامل کولر گازی باعث زنگ زدگی این صافی شده و موجب کیپ شدن مدار گاز می‌شود و بیش‌تر در حالت گرمایش ایراد نمایان می‌شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir