1. خانه
  2. دانستنی ها
  3. اصول کار چیلرهای آبی
اصول کار چیلرهای آبی


اصول کار در این دستگاه‌ها به این صورت است که سیال مبرد که در داخل لوله‌ها جریان دارد وارد ناحیه‌ای که قصد سرد سازی داریم می‌شود و گرمای محیط را می گیرد و با این کار مبرد تبخیر شده و باعث سرد شدن محیط می‌شود.


بعضی نکات درباره چیلر تراکمی:
1- اختلاف دمای آب رفت و برگشت از چیلر به برج خنک کننده بایستی 5 درجه باشد.
2- آب رفت به برج خنک کننده دارای دمای 28 درجه می‌باشد.
3- قبل از تزریق گاز بایستی شیر سرویس مربوطه را بست.
4- هنگام وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر را خاموش کرد.
5- می‌بایست فشار مکش گاز فریون چیلر تراکمی برابر 45-75Psi و در دمش برابر 200-260Psi باشد (با کندانسور آبی).
6- معمولا لوله بزرگ‌تر لوله مکش یا برگشت بوده و لوله کوچک‌تر لوله دهش یا رفت می‌باشد.
7- در هنگام روغن زدن بایستی چیلر خاموش باشد.
8- هنگام کارکرد چیلر بایستی تمام شیرهای آن باز شامل مکش - رانش - مایع باز باشد.
9- بایستی فشار روغن حداقل 20چی اس ای بیش‌تر از فشار مکش باشد.
10- برای روشن کردن چیلر ابتدا بایستی فن برج خنک کننده را روشن کنیم. سپس پمپ فن کویل و بعد از آن پمپ برج خنک کننده را روشن می‌کنیم.
11- برای فشار زیاد و تست ازت از گیج قرمز استفاده می‌شود.
12- برای فشار کم و هم چنین وکیوم کردن چیلر از گیج آبی اسفاده می‌شود.
13- سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد بایستی صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.
14- سطح روغن کمپرسور بین 1/2-1/4 سطح شیشه روغن نما باید تنظیم گردد.
15- مقدار اسید پیشنهادی برای چیلرها با هر ظرفیتی 1/5 کیلوگرم می‌باشد.
16- فشار وکیوم در کنار دریا 1.29 اینچ جیوه و در شهر تهران برابر 27 اینچ جیوه تنظیم می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir