1. خانه
  2. دانستنی ها
  3. استانداردهای کولر گازی
استانداردهای کولر گازی


کولر گازی باید دارای استانداردهای خاصی باشد که در زیر به چند نمونه مهم می‌پردازیم:

EN 60335-1: Safety of household and similar electrical appliances
ایمنی وسایل منزل و لوازم خانگی برقی - الزامات کلی

EN60335–2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
ایمنی وسایل برقی منزل خانگی برقی - الزامات ویژه برای وسایل برقی شامل هیت پمپ (گرمایش از طریق سیکل معکوس گاز)، تهویه مطبوع و رطوبت گیرها

EN 60335-2-24: Particular requirements for refrigerating appliances
ایمنی وسایل منزل برقی و لوازم خانگی برقی - الزامات ویژه لوازم خانگی سرمایشی

EN 60555-2: Disturbances in supply systems caused by
EN 60555-3: Household appliances and similar electrical equipments
میزان اغتشاشات در سیستم توزیع برق ناشی از لوازم خانگی و تجهیزات برق منزل

EN 153: Measuring energy consumption of electric mains operated household
اندازه گیری مصرف انرژی لوازم خانگی که عمدتا با برق کار می‌کنند

EN 55014-1: Requirements for electromagnetic compatibility
EN 55014-2: Outlining requirements for household appliances electric tools and similar apparatus
الزامات برای سازگاری الکترومغناطیسی، شامل الزامات خانگی و ابزارهای برقی و تجهیزات مشابه:

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-11
EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility
EN 61000-4-4 سازگاری الکترومغناطیس (بخش های مختلف) EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11
EN 50366: Household and similar electrical appliances electromagnetic field requirements
الزامات میدان الکترومغناطیسی برای اروپا - وسایل خانگی و لوازم برقی منزل

2020 © Copyright - almaatech.ir