loader-img
loader-img-2
گاز R407 چیست؟


مبردها و محیط زیست
تخریب لایه ازون
ایجاد حالت گلخانه‌ای

* پتانسیل تخریب لایه ازون ODP = Ozone Depletion Potential
* پتانسیل افزایش حرارت کره زمین GWP = Global Warming Potential


نامگذاری مبردها
اولین عدد سمت راست معرف تعداد اتم‌های فلور است.

دومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتم‌های هیدروژن به اضافه یک است.

سومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتم‌های کربن منهای یک است.
اگر عدد سوم از سمت راست صفر باشد نوشته نمی‌شود.
مبردهای آلی متفرقه با سری 600  - مبردهای معدنی با سری 700 -  مبردهای Azotrope با سری 500 و مبردهای Zeotrope با سری 400 نامگذاری می شوند.


R 1 3 4
F H+1 C-1

فشار و دمای اشباع: فشار نسبی + 1 بار =  فشار مطلق (برحسب بار): (P(g) + 1 Bar = P(a
فشار نسبی + 14.5 پی‌اس‌آی = فشار مطلق (برحسب پی‌اس‌آی): (P(g) + 14.5 Psi = P(a


خواص یک مبرد
نقطه انجماد پایین داشته باشد
ضریب هدایت حرارتی بالا داشته باشد
هادی الکتریسیته نباشد
سمی نباشد
آتش زا نباشد
با روغن ترکیب شیمیایی نشود
با روغن مخلوط نشود


طبقه بندی مبردها
هالوکربن‌ها (Halocarbons):
دارای اتم‌های کلر، فلور، بروم و ید مانند R22

ایزوتروپ (Azeotropes):
مخلوط دو یا چند مبرد که بعد از اختلاط یک ماده واحد را تشکیل می‌دهند و خواص ماده جدید با هر کدام از مواد تشکیل دهنده‌ی آن متفاوت است. درصدهای مواد تشکیل دهنده این مبرد در حالت‌های گاز و مایع مساوی است. (مثال: R507)

زیوتروپ (Zeotropes):
مخلوط دو یا چند مبرد که در فشار و دمای معین درصدهای تشکیل دهنده مواد در حالت گاز و مایع برابر نیستند. (مثال: R407)

مواد آلی یا هیدروکربون‌ها (Organic):
مثل اتان و بوتان و پروپان و ...

مواد معدنی (Inorganic):
مثل آمونیاک و دی اکسید کربن و ...

* اگر در تشکیل دهنده مبرد در قسمت مایع و گاز برابر نباشد مبرد جزء گروه Zeotrope است. در نتیجه عمل تبخیر یا تقطیر در دمای ثابتی انجام نمی شود کد نام این مبردها با 400 شروع می‌شود.
بطور مثال: (R407C = R22(23%) + R134(52%) + R125(25% در کپسول


طبقه بندی روغن‌ها
روغن‌های معدنی
روغن‌های مصنوعی

روغن‌های مصنوعی جاذب رطوبت هستند.
Carboxylic (organic) acid + alcohol = …… + water
این نوع روغن‌ها در فرایند تولید آب آن گرفته شده به علت همین روغن همیشه تشنه روطوبت بوده وبه محض قرار گرفتن در هوای آزاد شروع به جذب رطوبت کرده ودراین حالت فرایند آن بر عکس شده و تولید الکل و اسید کرده الکل آن تبخیر شده و اسید آن باقی می‌ماند و در کمپرسورهای که با روغن مصنوعی و گازهای سری 400 کار می‌کنند ایجاد پوسیدگی شدید در سیستم کرده و تمامی اجزای موتور و سیم پیچ و لوله‌های مس موجود در سیستم را تخریب می‌کند. وکیوم در سیستم‌های که با گازهای سری 400 کار می‌کنند باید با دقت فراوانی انجام شود و حتما از گیج مخصوص وکیوم که فشار زیر in29 جیوه را نشان می‌دهد استفاده شود و در زمانی نسبتن طولانی این عمل انجام شود (حداقل 2.5 تا 3 ساعت در سیستم‌های کوچک واستاندارد) در مجموع زمانی دقیقی وجود ندارد لذا گیج وکیوم ملاک خواهد بود.


نکات مهم در مورد مبردهای سری 400
سیستمی که از این نوع مبرد استفاده می‌کند حتما باید به صورت مایع شارژ شود.

در صورت نشت مبرد از سیستم حتما باید کل مبرد باقیمانده در سیستم به نحو ایمنی تخلیه شود و مجددا شارژ مبرد شود.

روغنی که همراه این مبردها استفاده می‌شود اکثرا از نوع مصنوعی است و باید نکات زیر رعایت شود:
روغن‌های مصنوعی جاذب شدید رطوبت بوده لذا باید در ظرف آبندی شده‌ای نگهداری شوند.
سیستم باید به نحو احسن از هوا تخلیه شود و شارژ ازت گردد. سپس مجددا تحت تخلیه قرار گیرد.
مراحل ریختن روغن به کمپرسور باید طوری تنظیم گردد که زمان تماس روغن با هوا به حداقل برسد.

2020 © Copyright - almaatech.ir