کولر گازی اینورتر دار چگونه کولرگازی می‌باشد؟


کمپرسورهای کولر گازی از نظر نوع سیستم کارکرد می‌تواند دور ثابت و یا دور متغیر باشد.
در کمپرسورهای  دور ثابت کنترل کمپرسور جهت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور کنترل می‌گردد که باعث می‌شود در هر بار خاموش و روشن شدن، به سیستم برق شوک وارد شود.
در کمپرسورهای اینورتر بوسیله تغییر دور کمپرسور میزان مورد نیاز مبرد کنترل می‌شود و از خاموش و روشن شدن مکرر جلوگیری می‌شود. در ضمن باعث صرفه جویی در مصرف برق می‌گردد.
نوع کنترل کمپرسور اینورتر در کمپرسور با جریان متناوب از طریق تغییر فرکانس و در کمپرسورهای جریان مستقیم از طریق تغییر ولتاژ صورت می‌گیرد.

2020 © Copyright - almaatech.ir