کمپرسورهای سانتریفوژ


کمپرسورهای سانتریفوژ (Centrifugal Compressors)
کمپرسورها می‌توانند توسط موتورهای الکتریکی (Electric Motors)، توربین‌های بخار (Steam Turbines) و یا توربین‌های گاز (Gas Turbines) به حرکت در آیند. کمپرسورها می‌توانند دارای یک موتور یک‌پارچه با کمپرسور (Integrated Motor) و یا درایو باز (Open Drive) باشند که اتصال موتور به کمپرسور توسط نوعی اتصال مکانیکی فراهم می‌شود. کمپرسورها همچنین می‌توانند هرمتیک (Hermetic) دارای اتصال جوشی و یا نیمه هرمتیک (Semi-Hermetic) دارای اتصال پیچی باشند.

در سال‌های اخیر، استفاده از تکنولوژی درایو سرعت متغیر (Variable Speed Drive) یا VSD راندمان چیلرهای تراکمی را افزایش داده است. در حال حاضر VSDها بر روی کمپرسورهای روتاری اسکرو و اسکرال استفاده می‌شوند.

2020 © Copyright - almaatech.ir