چیلر دو اثره چیست؟

 


ضریب عملکرد چیلرهای دو اثره تقریبا دو برابر ضریب عملکرد چیلرهای تک اثره می‌باشد. بنابراین امروزه بیش از 95 درصد چیلرهای جذبی نصب شده در دنیا را چیلرهای دو اثره تشکیل می‌دهند. محلول لیتیم بروماید رقیق به سمت ژنراتور دما بالا ودما پایین پمپ می شود. میزان بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره حدود 50 درصد مصرف بخار در چیلرهای تک اثره با ظرفیت یکسان می‌باشد فشار بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره 8 اتمسفر می‌باشد.
دمای بالای محلول لیتیم بروماید هنگامی که از ژنراتور دما پایین عبور می‌کند بالا می‌رود. لیتیم بروماید توسط بخار تولید شده در ژنراتور غلیظ می‌گردد. قسمتی از لیتیم بروماید نیز به ژنراتور منتقل گردیده و انجا تغلیظ می‌گردد. هر دو لیتیم بروماید غلیظ شده قبل از ورود به مبدل حرارتی با یک‌دیگر مخلوط می‌گردند. و پس از سرد شدن در مبدل وارد ابزروبر می‌گردد بخار ایجاد شده در ژنراتور دما پایین در کندانسور دستگاه توسط جریان آب برج خنک کن تقطیر شده و به اواپراتور باز می‌گردد. چیلر جذبی دو اثره به جهت بازدهی بسیار خوب در مقایسه با چیلرهای تک اثره نیاز به برج‌های خنک کننده کوچک‌تری دارند. بدیهی است که این امر موجب کاسته شدن از سرمایه گذاری اولیه خواهد شد. در این مدل از چیلرها با توجه به استفاده از بخار با فشار بالاتر ملاحظات طراحی و انتخاب مواد اولیه با حساسیت و دقت بسیار بیش‌تری انجام می‌گیرد.
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir