loader-img
loader-img-2
چیلرهای جذبی شعله مستقیم


در انواع چیلرهای یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بخار، احتراق سوخت در دیگ‌های آب گرم یا آب داغ بخار صورت می‌گیرد و سپس انرژی سوخت توسط آب یا بخار داغ به چیلر منتقل می‌شود ولی در چیلرهای شعله مستقیم احتراق سوخت به صورت مستقیم در ژنراتور اولیه چیلر انجام می‌شود و انرژی سوخت مستقیما به محلول منتقل می‌شود.
چیلرهای شعله مستقیم سیکل‌های کارکرد مختلفی دارند که متداول‌ترین آن‌ها در کشور ما نوع سری، موازی، معکوس و فلش می‌باشد که در بین این چیلرها فقط نوع فلش می‌باشد که به صورت واقعی و بدون استهلاک توان تامین سرمایش و گرمایش پروژه را بدون نیاز به دیگ دارا می‌باشد.

مزایا چیلرهای جذبی شعله مستقیم:
 - کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات
 - حذف ارتباط بین دیگ‌ها و چیلرها
 - اشغال فضای کم‌تر جهت سرمایش (در صورتی که برای گرمایش پروژه از دیگ مازاد استفاده نشود)
 - در چیلرهای شعله مستقیم نوع فلش امکان استفاده از گرمایش در زمستان و آب گرم مصرفی نیز علاوه بر سرمایش وجود دارد که این امر موجب حذف سیستم‌های گرمایش و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir