چیلرهای جذبی دو مرحله ای بخار


در این نوع چیلرها محلول جاذب «لیتیوم برماید» طی دو مرحله غلیظ می‌گردد. مرحله‌ی اول در ژنراتور دما بالا و توسط بخار تامین شده از دیگ‌های بخار و مرحله‌ی دوم در ژنراتور دما پایین و توسط بخار تولید شده در مرحله اول به همین دلیل به این چیلرها دو مرحله‌ای گفته می‌شود. نکته قابل ذکر در این نوع چیلرها این است که چیلرهای دو مرحله‌ای بخار جهت کارکرد نیازمند بخار با فشار حدود 8 bar می‌باشند.


مزایا چیلرهای جذبی دو مرحله‌ای بخار:
چیلرهای دو مرحله‌ای، علی رغم نیاز به بخار پرفشار (8 Bar) که کاربرد این چیلرها را محدود می کند ولی به دلیل کاهش مصرف انرژی (سوخت) جهت برخی از پروژه‌ها انتخاب مناسبی هستند.

2020 © Copyright - almaatech.ir