چیلرهای تراکمی

 


چیلرهای تراکمی اثر سرمایش خود را از طریق سیکل رانکین معکوس (Reverse-Rankine) که به آن تراکم بخار (vapor-compression) نیز می‌گویند تولید می‌کنند.
 کمپرسورهای تبرید متداول شامل کمپرسورهای رفت و برگشتی، اسکرال، اسکرو و یا سانتریفوژ می‌شوند. با خنک‌کاری تبخیری (evaporative cooling)، ضریب عملکرد یا COP چیلرهای تراکمی بسیار بالا می‌باشد که معمولا 4.0 یا بیش‌تر خواهد بود.
برای یک سیستم چیلر، COP عبارت است از نسبت ظرفیت تبرید به توان ورودی به سیستم چیلر.
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir