loader-img
loader-img-2
چگونه مغزی شیر آب آشپزخانه خود را تعویض کنیم؟


مهم نیست که شیرهای آب خانه شما جدید هستند و یا قدیمی‌اند، به هر حال بعد از مدتی شروع به چکه کردن می‌کنند و شما باید بتوانید مشکل آن‌ها را حل کنید. در زیر روش تعویض مغزی شیر توضیح داده شده است.

ابتدا فلکه آب منزل خود را ببندید تا بتوانید شیر معیوب را باز و تعمیر کنید. البته اگر شیری در زیر ظرفشویی دارید که آب ورودی به شیر ظرفشویی را قطع می‌کند بهتر است به جای شیر فلکه کل ساختمان، آن شیر را قطع کنید و در این صورت به یاد داشته باشید که مهم نیست آب سرد شما مشکل دارد و یا آب گرم خانه شما، شیر آب هر دوسمت را قطع کنید.

پوشش پلاستیکی روی دسته شیر را برداید و با یک پیچ گوشتی مناسب پیچ دسته را باز کنید. به آرامی دسته را بردارید، ممکن است برای برداشتن آن مجبور شوید به آن ضربه بزنید.

با یک آچار فرانسه مغزی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملا شل شود، حال باید بتوانید قطعه را به آرامی بردارید و یا آن را به سمت بیرون بپیچانید.


مهم نیست که شیرهای آب خانه شما جدید هستند و یا قدیمی‌اند، به هر حال بعد از مدتی شروع به چکه کردن می‌کنند و شما باید بتوانید مشکل آن‌ها را حل کنید. در زیر روش تعویض مغزی شیر توضیح داده شده است.

ابتدا فلکه‌ی آب منزل خود را ببندید تا بتوانید شیر معیوب را باز و تعمیر کنید. البته اگر شیری در زیر ظرفشویی دارید که آب ورودی به شیر ظرفشویی را قطع می‌کند بهتر است به جای شیر فلکه کل ساختمان، آن شیر را قطع کنید و در این صورت به یاد داشته باشید که مهم نیست آب سرد شما مشکل دارد و یا آب گرم خانه شما، شیر آب هر دوسمت را قطع کنید.

پوشش پلاستیکی روی دسته شیر را برداید و با یک پیچ گوشتی مناسب پیچ دسته را باز کنید. به آرامی دسته را بردارید، ممکن است برای برداشتن آن مجبور شوید به آن ضربه بزنید.

با یک آچار فرانسه مغزی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملا شل شود، حال باید بتوانید قطعه را به آرامی بردارید و یا آن را به سمت بیرون بپیچانید.

کل قطعه را به ابزارفروشی برده و قطعاتی را که برای تعویض نیاز دارید، تهیه کنید. با توجه به نوع شیرآبی که دارید (شیرآب‌های مختلفی وجود دارد) ممکن است لازم باشد مغزی (کارتریج)، واشر، لاستیک شیر آب خریداری، یا قطعه برنجی موجود در پایین شیر تعمیر شود.

مراحل باز کردن شیر را به طور معکوس انجام دهید تا شیر آب به حالت اولیه‌اش برگردد و سپس، برای آزمایش، شیر آب را به آرامی باز کنید.

کل قطعه را به ابزارفروشی برده و قطعاتی را که برای تعویض نیاز دارید، تهیه کنید. با توجه به نوع شیرآبی که دارید (شیرآب‌های مختلفی وجود دارد) ممکن است لازم باشد مغزی (کارتریج)، واشر، لاستیک شیر آب خریداری، یا قطعه برنجی موجود در پایین شیر تعمیر شود.

مراحل باز کردن شیر را به طور معکوس انجام دهید تا شیر آب به حالت اولیه‌اش برگردد و سپس، برای آزمایش، شیر آب را به آرامی باز کنید.

2020 © Copyright - almaatech.ir