چگونه رادیاتور را هواگیری کنیم؟


1- پیدا کردن شیر هواگیری رادیاتور، که در قسمت بالای رادیاتور قرار دارد با استفاده از یک کلید هواگیری رادیاتور که از ابزارفروشی می‌توان آن را تهیه کرد باید شیر رادیاتور را بازنمود.
توجه: بعضی از رادیاتورهای جدید به‌وسیله پیچ‌گوشتی هواگیری می‌شوند.
توجه: بهتر است تمام رادیاتورها هواگیری شوند نه فقط رادیاتوری که مشکل دارد.

2- باید پیش از هواگیری سیستم گرمایش را خاموش کرد. زیرا یک سیستم روشن باعت ورود هوای بیش‌تر به رادیاتور می‌شود.
باید توجه داشت که برای تخلیه کامل هوای رادیاتور باید به دستگاه فرصت داد.

3- از خنک شدن تمام بخش‌های رادیاتور اطمینان حاصل شود. در ضمن اطمینان حاصل شود که شیرهای ورودی و خروجی باز می‌باشند.
با استفاده از کلید مخصوص هواگیری پیچ رادیاتور به‌صورت ساعت‌گرد باز شود تا هوای محبوس شده در رادیاتور خارج شود.

4- هواگیری با خروج آب همراه است که می‌توان با استفاده از حوله و در صورت نیاز نشت آب آن را کنترل نمود.

5- اجازه داده شود تا پاشش آب به‌طور کامل انجام شود زمانی که جریان آب خروجی آرام و یکنواخت شد نشانه خارج شدن کل هوای رادیاتور است. بنابراین می‌توان پیچ را سفت نمود و با حوله محیط اطراف را خشک کرد.

6- گمان نشود که تنها رادیاتور معیوب باید هواگیری شود بلکه تمام رادیاتورها را باید هواگیری نمود. برای اینکه سیستم گرمایش منزل عملکرد خوبی داشته باشد باید به‌صورت منظم و سالیانه هواگیری تکرار شود. در ضمن بعد از هر سری تعمیرات نیز سیستم شوفاژ به هواگیری نیازمند است.

7- هواگیری و تخلیه هوای سیستم با کاهش فشار سیستم همراه است که برای جبران آن باید آب بویلر را دوباره پر کرد.
توجه: برای کاربردهای خانگی فشر باید بین 12 تا 15 psi تنظیم گردد. البته با توجه به شرایط ساختمان ازجمله ارتفاع و... این فشار می‌تواند تغییر کند.
توجه: در بیش‌تر سیستم‌های گرمایش تنظیم فشار به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. در غیر این صورت به‌صورت دستی باید آب را به بویلر اضافه کرد تا فشار به حد مجاز برسد.

2020 © Copyright - almaatech.ir