هوا ساز


هوا ساز (Air Handling Unit)
دستگاه هواساز عمل تهویه مطبوع زمستانی و تابستانی را انجام می‌دهد. هوای تازه با هوایی که توسط کانال‌های برگشتی جمع آوری شده و در محفظه اختلاط (Mixing 30x) مخلوط شده و پس از عبور از کویل حرارتی و یا برودتی و رطوبت زن (Hamidifier) به وسیله‌ی بادرسان به کانال رفت داده شده و از آن‌جا هوای مشروط (Conditioned Air) که دارای شرایط مورد نیاز می‌باشد به اتاق‌های مختلف توزیع می‌شود سرعت هوا روی کویل سرد معمولا 500fpm اختیار می‌شود.

هوا سازهای مربوط به موتور خانه عمل رطوبت زنی توسط روش (Steamjet) صورت می گیرد که این روش بخار مستقیما وارد محیط می شود، در صورتی که عمل رطوبت زنی توسط لوله آب و انشانک های متعدد صورت پذیرد روش بهتری است. زیرا از روش بخار معمولا در صنایع استفاده می‌شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir