نکاتی در جهت نصب و بهبود عملکرد مخازن


لوله‌های ورودی
تعداد و موقعیت لوله‌های ورودی آب به مخزن در جهت جلوگیری از ایجاد حجم راکد در مخزن تعیین می‌شود. لوله‌های ورودی و خروجی باید مقابل و در دورترین فاصله نسبت به هم قرار گیرند. معمولاً ورود آب از بالا و خروج آن از کف انجام می‌شود. هر لوله ورودی باید مجهز به شیر قطع و وصل بوده که در یک حوضچه مستقل قرارگرفته است. ضمنا در انتهای خروجی هر لوله ورودی یک عدد شناور نصب می‌شود تا جریان آب ورودی را در ارتفاع معینی قطع کند.


لوله خروجی
این لوله که روبروی لوله ورودی و در دورترین فاصله نسبت به آن قرارگرفته، تخلیه حجم مفید مخزن را میسر می‌سازد. برای جلوگیری از مکش هوا به داخل لوله خروجی، فاصله سطح آب از محور لوله خروجی باید همواره بیش‌تر از دو برابر قطر لوله باشد. هر لوله خروجی، بعد از مخزن باید مجهز به یک شیر قطع و وصل بوده که در یک حوضچه مستقل قرار می‌گیرد. به‌منظور جلوگیری از ورود رسوبات به داخل شبکه، فاصله لوله از کف مخزن نباید کم‌تر از 15 سانتی‌متر باشد.


لوله تخلیه
برای تخلیه کامل آب و شست و شو، مخزن باید مجهز به لوله تخلیه باشد. دهانه لوله تخلیه در حوضچه تخلیه قرار می‌گیرد. کف مخزن نیز با شیبی در حدود 0.01 الی 0.002 به‌طرف حوضچه تخلیه شیب‌بندی می‌شود.
لوله تخلیه باید در بیرون مخزن مجهز به شیر قطع و وصل باشد که این شیر معمولاً در حوضچه شیر لوله خروجی قرار می‌گیرد.


شیرآلات
در تأسیسات مربوط به مخازن، نصب چند شیر ضروری است که عبارتند از: شیر قطع و وصل پروانه‌ای روی هر لوله ورودی و خروجی و نیز تخلیه، در بیرون از مخزن و شیر شناور روی دهانه‌ی لوله ورودی مخزن. در هر طرح آب‌رسانی ممکن است تعدادی شیرآلات اضافی نیز برای مقاصد دیگر نیز نصب شوند، مانند شیر سوزنی که روی هر لوله ورودی به‌منظور کنترل خودکار جریان آب ورودی با توجه به نوسانات سطح آب در مخزن نصب می‌شود.


تجهیزات سرریز
کنترل حداکثر سطح آب به ‌وسیله سرریز اضطراری انجام می‌گیرد که طبیعتا در قسمت فوقانی مخزن و ترجیحاً در محل دیوار جداکننده قرار می‌گیرد و باید به‌گونه‌ای نصب شود که فاصله بین حداکثر سطح تا زیر سقف کم‌تر از 30 سانتی‌متر نباشد. به‌منظور جلوگیری از غرقاب شدن مخزن، قطر لوله سرریز متناسب با جریان ورودی آب و معمولاً معادل لوله‌های ورودی و یا بیش‌تر از آن‌ها درنظر گرفته می‌شود. سرریز نباید مستقیماً به شبکه جمع‌آوری فاضلاب وصل شود تا از آسیب ناشی از بروز احتمالی جریان‌های برگشتی محفوظ بماند. برای جلوگیری از ورود اجسام و جانداران مزاحم به داخل مخزن، در انتهای لوله سرریز باید یک توری نصب شود.


هواکش
برای تهویه داخل مخازن، نصب تعدادی هواکش روی سقف هر مخزن ضروری است. هواکش‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که از ورود باران، آلودگی‌ها و حشرات به داخل مخزن جلوگیری شود.


تجهیزات نمایش‌گر سطح آب

جهت اطلاع از وضعیت سطح آب درون مخزن، تمام قسمت‌های مخزن باید مجهز به نشان‌دهنده سطح آب باشند. این نشان‌دهنده‌ها می‌توانند به‌صورت مکانیکی با شناور و صفحه مدرج و یا الکترونیکی باشند.

2020 © Copyright - almaatech.ir