نقش کپیلاری تیوپ (لوله موئین) در کولر گازی


در کولر گازی به دلیل اقتصادی معولا از لوله‌ی کپلاری استفاده می‌شود. این لوله‌ی باریک بلند مسی است که وظیفه‌ی افت فشار مایع از خروج کندانسور تا ورود اواپراتور را به عهده دارد .این وسیله بیش‌تر در سیستم‌های کوچک به کار گرفته می‌شود و در دستگاه‌های تهویه‌ی بزرگ‌تر از قطعه‌ای به نام «اکسپنشن والو» یا شیر انبساط استفاده می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir