نحوه عملکرد ترموستات مرحله‌ ای چیلر

نحوه عملکرد ترموستات مرحله‌ ای چیلر


عملکرد این ترموستات شبیه ترموستات‌های قطع و وصل تابستانی یا زمستانی می‌باشد با این تفاوت که این ترموستات‌ها دارای دو، سه و یا چهار میکروسوییچ بوده و دامنه قطع و وصل هر میکروسوییچ با میکروسوییچ مشابه متفاوت می‌باشد و هر میکروسوییچ در درجه حرارت مشخصی قطع و وصل می‌شود. یعنی اینکه هر مرحله از یک ترموستات چند مرحله‌ای خود ترموستاتی است برای کنترل درجه حرارت تنظیم شده است.
در سیستم‌های برودتی و چیلرهایی که دارای سیستم تغییر ظرفیت می‌باشند می‌توان با ترموستات چند مرحله‌ای تعداد کمپرسورهای زیر بار را کنترل نمود و یا اینکه با استفاده از سیستم بی بار کننده (Unloader) ظرفیت برودتی را کاهش داد.
امروزه ترموستات مرحله‌ای در انواع میکروسوییچی و الکترونیکی موجود می‌باشند.

ترموستات مرحله‌ای دارای یک حساسگر و تعدادی کلید که هر کدام در یک دمای مشخص عمل می‌کنند.
ترموستات تدریجی
1. یک مقاومت متغیر 135 اهمی
2. دارای سه ترمینال R (سر مشترک) B و W (دو سر مقاومت)
 

در ترموستات‌های چند مرحله‌ای نکات زیر در نظر گرفته شده است:

1. برای تمامی میکروسوئیچ‌ها فقط از یک سنسور مشترک استفاده می‌گردد.
2. پیچ تنظیم رنج نیز مشترک بوده و تنظیم آن برای آخرین مرحله قطع می‌باشد. مثلا اگر رنج یک ترموستات چهار مرحله‌ای را روی عدد 35 درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. این بدان معنی است که آخرین مرحله (مرحله چهارم) در 35 درجه سانتی‌گراد قطع می‌شود.
3. دیفرنشیال آن‌ها مشترک است و با تغییر مقدار دیفرانشیال تمام مراحل بطور یکنواخت تغییر می‌کنند.


دیفرنشنال:
عبارتست از اختلاف بین قطع و وصل یک کنترل کننده درجه حرارت، فشار، رطوبت و ... می‌باشد.
که مقدار آن بستگی به نوع کنترل کننده دارد یعنی مقدار دیفرشنال ممکن است به مقدار رنج اضافه و یا از آن کسر شود بعنوان مثال یک ترموستات زمستانی (گرمایشی) اگر روی 80 درجه سانتی‌گراد تنظیم شده باشد (نقطه قطع) و دیفرنشیال آن روی عدد 15 تنظیم شده باشد این ترموستات در 80 درجه مدار را قطع می‌کند و در 65 (15-80) مدار را وصل می‌کند و اگر ترموستات تابستانی (سرمایشی) روی عدد 25 تنظیم شده باشد و دیفرنشیل آن روی عدد 15 ست شده باشد این ترموستات در 25 درجه مدار را قطع می‌کند و در 40oc (25+15) مدار را وصل می‌کند. به عبارت دیگر در ترموستات زمستانی مقدار دیفرنشیال از مقدار رنج کم می‌شود ولی در ترموستات تابستانی مقداردیفرنشیال به مقدار رنج اضافه می‌شود.
به همین ترتیب در کنترل‌های فشار زیاد و فشار کم و ... و یا اگر کنترل کننده‌ای مجهز به پیچ تنظیم (Cut out) و پیچ تنظیم (Cut in) باشد (Cut out) به معنی قطع مدار (رنج) و (Cut in) به معنی وصل مدار می‌باشد. در نتیجه دیفرنشیال از تفاضل Cut out و Cut in به دست می‌آید.
 

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir