loader-img
loader-img-2
نحوه صحیح مهر و موم و درزگیری داکت اسپلیت


وجود درز و نشت در داکت‌ها رخداد اجتناب ناپذیری است که تقریبا در تمامی موارد دیده می‌شود و تفاوت‌های موجود در این رخداد تنها در مقدار آن‌ها است و نه در وجودشان. راهکار مواجهه با این معضل در قدم دوم انتخاب راه مناسب برای رفع آن‌هاست.
دلیل ضرورت مبارزه با نشست در داکت‌های تاسیساتی هوای فشرده قوی این است که بر طبق تحقیقات انجام شده یکی از بیش‌ترین دلایل اتلاف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع که به کاهش راندمان این سیستم ها می انجامد همین نشست‌ها هستند. بدیهی است که در حین اجرا پیمانکاران تلاش‌هایی برای درزگیری این داکت‌ها انجام می‌دهند اما راز رسیدن به درزگیری بهینه در این معقوله، دانستن ریزه کارها، جزئیات اجرایی و ترفندهای تجربی است.
این مقاله به قلم دیوید ریچاردسون در سال 2010 به رشته تحریر درآمد، نویسنده طی مباحث گسترده‌ای سعی کرده است تا با نگاهی اجرایی و نه صرفا آکادمیک، معضلات احتمالی را مطرح و راه کارهای اجرایی مناسب به منظور رفع این نواقص را ارائه دهد. دیوید ریچاردسون از پیمانکاران اجرا و تعمیر و نگهداری سیستم‌های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در آمریکاست و در شرکتی منتصب به خود در زمینه های مشاوره و اجرا در ایالت کنتاکی فعالیت می کند.

2020 © Copyright - almaatech.ir