loader-img
loader-img-2
نحوه شارژ گاز R600

نکات مهم در نشت یابی و شارژ گاز
1- استفاده از محلول کف صابون، نشت یاب الکترونیکی وUV

2- استفاده از پمپ وکیوم معمولی به منظور تخلیه سیکل تبرید.

3- استفاده از هر سه نوع روغن ذکر شده مجاز می‌باشد.

4- مقدار شارژ گاز 45% کمتر نسبت به R-134a می‌باشد.

5- این گاز باید به صورت مخلوط (مایع) وارد سیکل تبرید شود در غیر اینصورت هم سرمای کافی نخواهد داشت و هم کمپرسور تحت فشار کار خواهد کرد.

6- مقدار فشار برگشت در گیج کمتر از صفر psi می‌باشد.


نکات ایمنی
1- در هنگام تخلیه گاز از سیکل تبرید به هیچ عنوان نباید از شعله سرپیک و آتش استفاده کرد بلکه ابتدا با شکستن لوله باید گاز را تخلیه نمود.

2- هرگز برای دستگاه هایی که بیش از 200 گرم ماده سرمازا نیاز دارند، از این گاز نباید استفاده نمود (اگر غلظت کم‌تر از 38 گرم باشد محترق نمی‌شود)

3- در فضاهای کوچک نباید استفاده شود. زیرا در صورت نشتی باعث انفجار خواهد شد.

4- نکته کوچک ولی مهم:
اواپراتور باید در جداه فوم قرار بگیرد تا درمواقع نشتی گاز به داخل کابین نفوذ نکند و اگر اواپراتور داخل کابین نصب شود قطعات الکتریکی مانند لامپ یا ترموستات باید خوب عایق کاری شوند.

2020 © Copyright - almaatech.ir