نحوه تشخیص کپسول ازت از کپسول اکسیژن


یکی از روش‌های نشت یابی در سیستم‌های برودتی تحت فشار قرار دادن دستگاه توسط گاز ازت می‌باشد. گاز ازت گازی است خشک و مناسب جهت این کار. سیلندرهای حاوی این گاز با سیلندرهای حاوی گاز اکسیژن شبیه هم بوده و ممکن است که تعمیرکار به اشتباه گاز اکسیژن را داخل دستگاه تزریق کند. این امر بسیار خطرناک می‌باشد زیرا اکسیژن با روغن کمپرسور واکنش یافته فشار بقدری بالا می‌رود که باعث انفجار شده و مرگ آفرین خواهد بود.

جهت تشخیص گاز ازت از گاز اکسیژن باید شیر سیلندر حاوی گاز را مقداری باز کرده و شعله آتشی (ترجیحا یک نخ سیگار روشن را از قسمت فیلتر به شیر سیلندر بچسبانید) را نزدیک کنید، در صورتی که شعله خفه شده و به سمت خاموش شدن برود سیلندر حاوی ازت است ولی اگر شعله ور شود گاز اکسیژن است و جهت تزریق در کمپرسور به هیچ وجه مناسب نیست.
دقت کنید که حتی اگر روی سیلندر نوشته شده باشد حاوی گاز ازت باز هم آن را تست کنید.

2020 © Copyright - almaatech.ir