نحوه‌ی عملکرد فیلتر یا صافی (استرینر) در کولر گازی


این قطعه یک کپسول فلزی تقریبا مثل فیلتر درایر می‌باشد که از چندین صافی ساخته شده است و به منظور جلوگیری ورود ذرات فلزی به درون لوله به کپیلاری بعد از کندانسور قبل از لوله موئی نصب می‌گردد.
عدم وکیوم صحیح و کامل کولر گازی باعث زنگ زدگی این صافی شده و موجب کیپ شدن مدار گاز می‌شود و بیش‌تر در حالت گرمایش ایراد نمایان می‌شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir