مقایسه سیستم داکت اسپلیت با چیلر و فن کوئل

تفاوت داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) با سیستم چیلر و فن کوئل:

1- عدم استقلال هر یک از واحدها و مشکلات ناشی از آن در سیستم چیلر
2- نیاز به تعمیر و نگهداری زیاد و حرفه ای در سیستم چیلر
3- اشغال فضاهای مشاع برای برج خنک کن و دستگاه چیلر
3- نیاز به لوله کشی‌های طویل در سقف و کف در سیستم چیلر
4- الزام به کارکرد کل سیستم حتی برای استفاده یک واحد

2020 © Copyright - almaatech.ir