loader-img
loader-img-2
مشخصات مبرد R404a


R404a ماده‌ی ترکیبی مشتمل از 44% HFC 125 52% ،HFC143a و 4% HFC134a که جایگزین R502 و R22 در دماهای پایین و متوسط، یعنی دمای تبخیر پایین‌تر از صفر درجه‌ی فارنهایت می‌باشد و در این محدوده ظرفیت آن از R22 بیش‌تر است به همین دلیل در صنایع بستنی سازی، غذای منجمد، حمل و نقل غذا و در موارد صنعتی به کار می‌رود. در دمای تبخیر بالاتر از راندمان R404a نسبت بعبه R22 کاهش می‌یابد به همین دلیل بهتر است در این دامنه جایگزین نشود.
این گاز با رنگ نارنجی دارای ODP=0 (پتانسیل تخریب ازن) و GWP=375 است.

2020 © Copyright - almaatech.ir