loader-img
loader-img-2
مراحل شارژ چیلر جذبی

مراحل شار‍‍ژ چیلر جذبی خشک که از کارخانه وارد پرو‍ژه می‌گردد به این صورت می‌باشد.

تست وکیوم چیلر:
1- معمولا چیلری که از کارخانه خروج پیدا می‌کند تست وکیوم شده است ولی برخی از تولید کنندگان این تست را در داخل پروژه انجام می‌دهند، به هر حال پس اطمینان از کامل بودن وکیوم چیلر شما اجازه شارژ چیلر را دارید.

2- جهت شارژ شما ابتدا باید لیتیم برماید، آب مقطر، الکل، به مقدار لازم تهیه نمایید و شلنگ و ظرف نیز احتیاج دارید.

3- ابتدا شلنگ مورد نظر را به شیر شارژ دستگاه متصل نمایید و پس از آن شلنگ را هواگیری نمایید. یعنی شلنگ را پر از آب کنید.

4- تشت را ابتدا پر از آب مقطر نمایید و شلنگ را نیز به تشت متصل نمایید.

5- شیر شارژ را باز نمایید و به دلیل وکیوم بودن داخل دستگاه آب مقطر وارد دستگاه می‌گردد.

6- لیتیم برمایید را آرام آرام داخل تشت بریزید و همرا با آب شارژ کنید. در انتها مقداری آب و لیتیم را شارژ نکنید و برای تنظیم غلظت نگهدارید.

7- مقدار کمی از الکل را توسط شلنگ شارژ کنید.


تقریبا کار شارژ تمام است و شما وارد مرحله تنظیم غلظت شده‌اید.

2020 © Copyright - almaatech.ir