loader-img
loader-img-2
محاسبه و انتخاب برج خنک کن

تخمین مقدار هوای برج خنک کننده:

دبی هوای برج به ازای هر GPM تقریباً 90 تا 100 CFM در نظر گرفته می‌شود.

 

مقدار آب جبرانی برج خنک کننده:

0.2 الی 0.3 لیتر در دقیقه

 

تخلیه برج خنک کننده:

0.4 الی 0.6 لیتر در دقیقه

 

توان الکتریکی برج خنک کننده:

0.035 الی 0.040 کیلووات به ازای هر تن تبرید

 

ظرفیت برج خنک کننده:

الف) برای چیلر تراکمی: 3GPM به ازای هر تن تبرید. (این مقدار برابر دبی آب کندانسور است.)
ب) برای چیلر جذبی: 3.5 GPM به ازای هر تن تبرید. (این مقدار برابر دبی آب کندانسور است.)

 

دبی هوا:

300 CFM به ازای هر تن تبرید. LS  COOLING TOWER

 

توان فن در حالت مکشی:

0.014 KW به ازای هر تن تبرید

 

توان فن در حالت دهشی:

0.03 KW به ازای هر تن تبرید

 

فضای مورد نیاز برج خنک کننده:

الف) برج‌هایی با ارتفاع 2.5 متر به ازای هر تن تبرید نیازمند سطحی به اندازه 0.1 متر مربع به ازای هر 50 متر مربع زیر بنای مفید ساختمان هستند.
ب) برج‌هایی با ارتفاع بلندتر از 2.5 متر به ازای هر تن تبرید نیازمند سطحی به اندازه 0.12 متر مربع به ازای هر 50 متر مربع زیر بنای مفید ساختمان هستند.

نکته: برج‌های خنک کننده مانند چیلر ها حتماً باید در فضای باز و در معرض جریان مستقیم هوا نصب شوند. اگر می خواهید درباره تکنولوژی چیلر صنعتی اطلاع یابید این مقاله را مطالعه نمایید.

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir