مبردهای مخلوط

 
در صورتی که دو یا چند مبرد مشخص با نسبت خاصی با هم مخلوط شوند، می‌توان به یک مبرد جدید دست یافت؛ به عنوان مثال R-407C از مخلوط R134a و R-125 به دست آمده و دارای خواص قابل توجهی می‌باشد. مبردهای مخلوط خود به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:


الف) آزئوتروپ‌ها:
بعضی از مبردهای مخلوط خواصی مانند یک مبرد تک جزئی دارند؛ به عبارت دیگر فشار و دمای اشباع هر جزء با فشار و دمای اشباع کل مخلوط یکسان است. مثلا R-500 شامل دو جزء R-134a و R-125 بوده و مخلوطی از آزئوتروپ می‌باشد. نسبت اختلاط هر دو جزء در فاز گاز یا مایع تقریبا یکسان است. به عبارت ساده تر دو جزء در هنگام تغییر فاز از هم جدا نشده و با هم تغییر فاز می‌دهند.


ب) زئوتروپ‌ها:
برخلاف گروه فوق این نوع مخلوط ها در هنگام تغییر فاز به اجزاء تشکیل دهنده خود تقسیم شده و لایه‌های مختلف گاز و مایع را تشکیل می‌دهند. از جمله زئوتروپ‌ها R407C و R-410A می‌باشند. در هنگام استفاده از این مبردها باید ملاحظات خاص آن‌ها را در نظر داشت.

2020 © Copyright - almaatech.ir