لیست مراکز سرویس شرکت فنی مهندسی مهاجر


مراکز سرویس شرکت فنی مهندسی مهاجر:

1. خیابان بهار شمالی، کوچه‌ی مانی
    تلفن: 88323241

2. خیابان طالقانی شرقی، بعد از چهار راه بهار، کوچه‌ی وزین، پلاک 7، واحد 4
    تلفن: 77628140 - 77628141 - 77628142

3. خیابان طالقانی شرقی، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ی زیر همکف، پلاک 5
    تلفن: 88322044 - 88346088


4. خیابان طالقانی شرقی، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ی زیر همکف، پلاک 9
    تلفن: 88320448 - 88323528

2020 © Copyright - almaatech.ir