loader-img
loader-img-2
قطعات پمپ

شکل زیر مقطعی از یک پمپ گریز از مرکز یک مرحله‌ای با مکش انتهایی را نشان می‌دهد. از این شکل به عنوان مرجعی برای تعاریف ذیل استفاده نمایید. پمپ‌های کارخانه‌ی شما ممکن است با توجه به تفاوتی که در ساختار آن‌ها وجود دارد با پمپ‌های ارایه شده در این مقاله یکسان نباشد. لیکن تعاریف ارایه شده برای قسمت‌های مختلف آن‌ها یکسان است.


بدنه پمپ:
محفظه ای است که پره‌های پمپ، محور و سیستم آب بندی آن را در بر می‌گیرد و مایع از میان آن جریان می‌یابد. معمولا بدنه پمپ از نوع حلزونی یا ازنوع قطر افزاینده است.


محور پمپ:
بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می‌تواند بخشی از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می‌تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقان‌های موتور نگه داشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت.


پروانه پمپ:
قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت و مقدار حرکت آن را افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می‌گویند تا که حدودی تعیین کننده ظرفیت پمپ است.


پره‌های پمپ:
قسمت‌هایی از پروانه‌اند که سیال را در داخل پمپ هدایت می‌کنند.


روپوش پروانه (Shroud):
پره‌های پمپ را پوشانده و جریان سیال را در ناحیه پروانه محدود می‌نماید.


نقطه مکش:
محل ورود سیال به پمپ است که معمولا در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می‌کند.


حلقه‌های سایش:
این قطعه در تمام پمپ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اما اگر در نظر گرفته شود معمولا قابل تعویض خواهد بود. بدین طریق یک آببندی هیدرولیک انجام می‌شود که کارایی پمپ را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ باز گردانده می‌شود.


کاسه نمد:
موجب آببندی جریان سیال در داخل پمپ می‌شود. کاسه نمد می‌تواند شامل یک واحد آببندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد.


شیپوره (Diffuser):
معمولا در پمپ‌های گریز از مرکز استفاده نمی‌شود. لیکن ممکن است گاهی به منظور جهت دادن به جریان آب بکار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کم‌تر استفاده می‌شود.


نقطه رانش یا تخلیه:
نقطه‌ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می‌راند. برای نمایش قطعات پمپ ازنوع ساده، پمپ‌های یک مرحله‌ای با یک دهانه مکش استفاده شده است. اما پمپ‌های گریز از مرکز نیز در طرح‌های چند مرحله‌ای با مکش دو گانه ساخته می‌شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم تعیین می‌گردد. پمپ دو گانه بسیار شبیه پمپ با مکش واحد است، با این تفاوت که در آن سیال از هر دو طرف پروانه کشیده شده و از طریق یک دهنده خروجی رانده می‌شود.


بدنه پمپ‌ها:
پمپ‌های گریز از مرکز در کارخانه‌ها از لحاظ ساختمان و کاربرد با یک دیگر تفاوت دارند. از این رو، بدنه‌ی پمپ‌ها به صورت مختلف ساخته می‌شوند، که چند مورد آن‌ها درشکل زیر نشان داده شده است. از این تصاویر می‌توان دریافت که انواع مختلف پمپ‌ها با یک دیگر تفاوت‌های فیزیکی دارند. در ضمن جنس بدنه پمپ‌ها می‌تواند از مواد مختلف مانند چدن، فولاد، برنز و یا آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی و سایش ساخته شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir