loader-img
loader-img-2
فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ:
فن سانتریفیوژ دستگاهی است که با ایجاد فشار دینامیک عامل انتقال یک سیال ازیک نقطه به نقطه دیگرمی باشد که کاربردهای مختلف در واحدهای صنعتی دارا می‌باشد.
کل فن‌های سانتریفیوژ از لحاظ سرعت ویژه که عددی بی بعد و تابعی از دبی و فشار می‌باشد به 6 دسته تقسیم و با انتخاب دبی و فشار کلیه‌ی پارامترهای مورد نیاز محاسبه و به صورت نقشه‌ی آماده دراختیار کارگاه ساخت قرار می‌دهد.


پمپ چیست؟
انواع پمپ‌ها عبارتند از:

پمپ‌های دینامیکی
پمپ‌های جابجایی


می‌توان پمپ‌ها را براساس نحوه عملکردشان به گونه‌ای دیگر نیزدسته بندی کرد:
پمپ‌های سانتریفوژ(جریان شعاعی)
پمپ‌های محوری
پمپ‌های نیمه سانتریفوژ (یا با جریان مختلط)

مهم‌ترین ترکیبات عمومی مواد ساختمانی پمپ‌ها عبارتند از:


مواد:
پمپ‌های سانتریفیوژ که معمولا به بازار عرضه می‌شوند دارای ترکیبات برنزی، تمام برنزی، یا دارای ترکیب آهنی می‌باشند. در ساختار نیمه برنزی، پروانه خلاف شافت (اگر بکار برده شده باشد) و رینگ‌های سایشی برنزی خواهد بود و محفظه از چدن است. این مواد ساختمانی برای قسمت‌های از پمپ می‌باشد که در تماس با پمپاژ شده می‌باشد.


    محفظه‌ی آب بندی (Stuffing Box):
آن قسمت از پمپ است که شفت گردننده وارد محفظه پمپ می شود. برای جلوگیری از نشت آب از محفظه، یک آب بند مکانیکی یا نوار آب بندی بکار می‌رود. پمپ‌ها با آب بندی مکانیکی (Mechanical Seal) بطور موفقیت آمیز درموارد گوناگون به کار برده می‌شوند. آب بندهای داخلی درون محفظه آب بندی عمل می‌کند درصورتی که آب بندهای خارجی دارای اجزاء دورانی (Rotatig Element) خودشان دربیرون محفظه آب بندی می‌باشند. بسته به آب بندی پمپ و مایعی که پمپاژ می‌شود محدودیت‌های در فشار و دمای مایع وجود دارد. جنس ماده‌ی آبندی پس از آن که نوع سیال پمپاژ شونده و دما و فشار ان تعیین شد، توسط کارخانه‌ی سازنده تعیین می‌شود. پمپ‌ها با نوار آب بندی به ویژه در جاهایی که مواد سایینده که همراه آب وجود دارد بکار سیستم آسیب نمی‌رساند بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقداری نشت باید وجود داشته باشد تا سطح بین ماده نوار و شفت را روانکاری و سرد کند. بوش شفت وشفت موتور یا پمپ را بویژه با نوار اب بندی، محافظت می کنند.

2020 © Copyright - almaatech.ir