عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

کولرهای گازی عیب های متفاوتی می تواند داشته که در این مقاله همه آنها را برای شما توضیح می دهیم.

 

چرا کولر روشن نمی‌شود؟

علت:

1- پریز برق ندارد، دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است:
با بررسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن، بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید، توسط ولت‌متر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه، عیب خاصی مشاهده نشده باشد.

2- کلید اصلی خراب است:
در بعضی از کولرها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار، عیب 1 مشاهده می‌شود. کلید قدرت را می‌توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم‌ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج 1*R قرار داده و رابط ها را به پایه‌های کلید متصل سازید. اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می‌دهد. در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFF عقربه به سمت بی نهایت باز می‌گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می‌بایست آن را تعویض نمایید.

3- سیم‌های رابط قطع شده‌اند:
اگر در سیم بندی مدار اصلی، فاز یا نول قطع شده باشد، عیب 1 بوجود می‌آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.

 

موتور فن روشن می‌شود اما کمپرسور براه نمی‌افتد.

علت:

1- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است:

سیم‌های رابط را مورد بر رسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.

2- ترموستات خراب است:
دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم‌های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید. با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات) در جهت عقربه‌های ساعت، عقربه اهم متر منحرف شده و در حدود عدد صفر می‌ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی‌نهایت باز می‌گردد. اگر به هنگام تست کلید، موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید. حتما هنگام خرید ترموستات جدید، توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.

3- اورلود دائما در حالت قطع است:
کنتاکت‌های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می‌شود. لازم است ذکر شود در اکثر کولرهای گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می‌شود.

4- کمپرسور معیوب است:
بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم‌های موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.

5- خازن راه انداز کمپرسور معیوب است:
اگر خازن معیوب باشد، به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه‌های ساعت موتور میل به حرکت از خود نشان می‌دهد اما براه نمی‌افتد. عموما این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ‌های روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است. بواسطه جریان اضافی که کمپرسور در این حالت می‌کشد، اورلود نیز عمل می‌کند. خازن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش‌های گفته شده در مبحث خازن‌ها آن را آزمایش کنید. در صورت مشاهده‌ی عیب خازن، نسبت به تهیه‌ی خازن جدید اقدام نمایید.

 

کلید فن را روی تمام حالت‌ها قرار داده‌ایم اما فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند)

علت:


1- فاز یا نول اصلی فن قطع شده است:
از جمله احتمالات می‌تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد. دو خط مذکور را بررسی نموده و در صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود، عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.

2- کلید فن خراب است:
کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت‌های کلید فن، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید (حالت 1)، می‌بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه‌ها، عقربه منحرف و در حدود صفر بایستد. در حالت 2 کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک و یکی دیگر از پایه‌ها ارتباط را نشان خواهد داد و از آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی‌شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت‌های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی‌سازد (اگر کلید خراب باشد). کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید براه افتد.

3- خازن راه انداز موتور فن معیوب شده:
اگر مشکل از خازن باشد، با حالت 1 کلید فن، موتور صدای هوم داده و شروع به آمپر کشی می‌کند که اگر به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد، موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت‌های کلید فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده می‌شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش‌های گفته شده در مبحث تست خازن‌ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.

4- موتور فن معیوب است:
از آن جا که موتور فن قدری پیچیده است و از انواع آسنکرون‌های چند سرعته محسوب می‌شود. تشخیص سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است توصیه می‌شود موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیر کاری مجرب واگذار کنید.

5- ترموستات تنظیم نیست:
ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می‌کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.

 

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

علت:

1- موتور فن نیم سوز شده:
اگر سرعت فن تقلیل یابد، سرمای کم‌تری وارد محیط می‌شود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید. اگر جریان اضافی می کشد، نیم سوز است، نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.

2- فیلتر خروجی هوا کثیف است:
در اولین تصویر همین صفحه مراحل دستیابی به فیلتر نشان داده شده، پس از خروج فیلتر آن را کاملا تمیز نمایید. جهت شستشوی فیلتر به مندرجات دفتر چه های راهنما دقیقا توجه کنید.

3- مسیر ورودی هوا مسدود شده است:
کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

4- یاتاقان‌های محور فن خراب است:
از آن جا که صحت عملکرد یاتاقان‌ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابی آن‌ها علاوه بر آنکه هوای خروجی را کاهش می‌دهد صدای شدیدی را نیز ایجاد می‌سازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان‌ها را تعویض نمایید.

 

بدنه کولر گازی برق دارد

علت:

اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن، خازن‌ها و یا سیم‌های رابط باشد. مانند سایر لوازم خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده‌های ماشین را با مدار قطع نمایید اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آن‌ها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده‌ها را جدا گانه بوسیله اهم متر یا لامپ سری تست نمایید و در صورت برخورد با قطعه معیوب، سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه باز گردانید و اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر طرف نمایید. اما اگر با قطع مصرف کننده‌های مدار، اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندی مدار را تعویض نمایید.

 

سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علیرغم کار مداوم اتومات نمی‌کند.

علت:

این عیب می‌تواند از جوش خوردن کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید. اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می‌توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشی سطح کنتاکت‌ها، از آن‌ها مجددا استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکت های جوش خورده پس از مدت اندکی مجددا دچار همین عیب می‌شوند زیرا سطح پلاتین‌ها فرسوده شده تعویض ترموستات منطقی‌تر است زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می‌رساند و در مقابل قیمت ترموستات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

این عیب می‌تواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جایگاه خودش نیز ناشی شده باشد. همچنین این عیب می‌تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلو نیز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره باریکی خارج شده و بناچار می‌بایست ترموستات را تعویض نمایید. اگر سیم بندی مدار را تغییر داده‌اید و یا تجدید نموده‌اید، یکی از احتمالات اشتباه در سیم بندی مدار است. مدار را مجددا مورد بررسی قرار دهید.

 

با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت ON فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می‌شود

اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق خازن‌های راه انداز می‌باشد. در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن‌ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن‌ها یا یکی از خازن‌ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد، خازن معیوب است، خازن را تعویض کنید.

اتصال کوتاه می‌تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیم‌های رابط آن‌ها را جدا نموده، کولر را مجددا روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن که هر کدام را جداگانه بررسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید.

 

با روشن کردن موتور فن و یا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ می‌دهد

رجوع شود به پاراگراف بالا که عیب هر دو یکی می باشد و باید به اینصورت عمل شود تا مشکل شما حل شود.

 

چرا بادی که از کولر خارج می‌شود گرم است؟

این عیب می‌تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرف‌نظر از این عیب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت، گاز فریون 22 از کولر خارج شده است که می‌بایست توسط تعمیر کاری مجرب بوسیله فشاردهی محل نشت، مشخص شده و پس از جوش‌کاری و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهی، هوای درون لوله‌ها بوسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد. اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.

مورد مذکور را می‌توان با بر داشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود. علت دیگری که می‌تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف‌های ترموستات است که در نتیجه آن، تبرید کولر شدیدا کاهش می‌یابد. ترموستات را تنظیم نمایید.

 

درصورتی که سوال خود را پیدا نکردید با استفاده از بخش چت می توانید سوال خود را بپرسید تا کارشناسان ما پاسخ شما را بدهند.

 

برای مشاهده مشخصات فنی و انواع کولرها نیز به صفحه کولر گازی مراجعه نمایید.

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir