عملکرد کمپرسور حلزونی (اسکرال) در کولر گازی


در این نوع کمپرسور کولر گازی از دو عضو مارپیج برای تراکم گاز استفاده شده است که حلزون نیز نامیده می‌شوند. ورود گاز از لوله‌ی ساکشن که وارده بدنه‌ی کمپرسور شده از روی سیم پیچ می‌گذرد و باعث خنک شدن سیم پیچ می‌شود، سپس از کنار حلزونی‌ها وارد فضای بین دو حلزون شده و پس از متراکم شدن به سمت بالا می‌رود و وارد پوسته‌ی بالایی می‌گردد.
در این نوع کمپرسور در محفظه‌ی رانش در صورتی که فشار گاز از حد نرمال بالاتر رود سوپاپی تعبیه شده در محفظه‌ی بالا فشار گاز بالا را برای جلوگیری از آسیب کمپرسور مستقیما وارد پوسته‌ی مکش می‌کند و این کار برای جلوگیری از خرابی قطعات است.

2020 © Copyright - almaatech.ir